Mladé ženy, které přežily závažný popáleninový úraz, dnes samy pomáhají, radí a motivují nejen popálené. Kromě jiného pořádají preventivní besedy ve školách i pro širokou veřejnost a samy či ve spolupráci s odborníky publikují články a videa. Předsedkyně spolku o jedné ze zmíněných žen natočila úspěšný dokument “Moje nová tvář”.